Raporty EBI

Filtr
Tytuł Utworzono
EBI 8/2015 - Raport kwartalny za II kwartał 2015 2015-08-14
EBI 7/2015 - Raport kwartalny za I kwartał 2015 2015-05-15
EBI 6/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13.04.2015 r. 2015-04-13
EBI 5/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2015-03-16
EBI 4/2015 - Raport roczny za 2014 rok 2015-03-06
EBI 3/2015 - Powołanie osoby nadzorującej 2015-02-27
EBI 2/2015 - Raport kwartalny za IV kwartał 2014 2015-02-13
EBI 1/2015 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku 2015-01-30
EBI 8/2014 - Raport kwartalny za III kwartał 2014 2014-11-14
EBI 7/2014 - Raport kwartalny za II kwartał 2014 2014-08-14
EBI 6/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20.05.2014 r. 2014-05-21
EBI 5/2014 - Raport kwartalny za I kwartał 2014 2014-05-14
EBI 4/2014 - Raport roczny za 2013 rok 2014-03-07
EBI 3/2014 - Zawarcie istotnej umowy 2014-02-18
EBI 2/2014 - Raport kwartalny za IV kwartał 2013 2014-02-14
EBI 1/2014 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku 2014-01-30
EBI 9/2013 - Raport kwartalny za III kwartał 2013 2013-11-14
EBI 8/2013 - Zawarcie istotnej umowy 2013-10-31
EBI 7/2013 - Raport kwartalny za II kwartał 2013 2013-08-14
EBI 6/2013 - Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta 2013-06-04
EBI 5/2013 - Raport kwartalny za I kwartał 2013 2013-05-14
EBI 4/2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10.04.2013 r. 2013-04-11
EBI 3/2013 - Raport roczny za 2012 rok 2013-03-07
EBI 2/2013 - Raport kwartalny za IV kwartał 2012 2013-02-14
EBI 1/2013 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku 2013-01-30
EBI: 38/2012 - Zakaz zbywania akcji serii B - Uzupełnienie raportu w sprawie zgłoszonego roszczenia dotyczącego akcji Emitenta wobec znaczącego akcjonariusza 2012-11-21
EBI: 37/2012 - Raport kwartalny za III kwartał 2012 2012-11-14
EBI: 36/2012 - Oświadczenie POLTRONIC S.A. w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk 2012-11-09
EBI: 35/2012 - Tekst jednolity Statutu Spółki 2012-10-31
EBI: 34/2012 - Powołanie osoby nadzorującej 2012-10-31
EBI: 33/2012 - Rezygnacja osoby nadzorującej 2012-10-31
EBI: 32/2012 - Rezygnacja osoby zarządzającej 2012-10-31
EBI: 31/2012 - Raport miesięczny - wrzesień 2012 2012-10-25
EBI: 30/2012 - Zarejestrowanie zmian w kapitale Emitenta 2012-10-15
EBI: 29/2012 - Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii E 2012-09-27
EBI: 28/2012 - Raport miesięczny - sierpień 2012 2012-09-25
EBI: 27/2012 - Zgłoszone roszczenia dotyczące akcji Emitenta wobec znaczącego akcjonariusza 2012-08-28
EBI: 26/2012 - Raport miesięczny - lipiec 2012 2012-08-27
EBI: 25/2012 - Raport kwartalny za II kwartał 2012 2012-08-14
EBI: 24/2012 - Raport miesięczny - czerwiec 2012 2012-07-25
EBI: 23/2012 - Raport miesięczny - maj 2012 2012-06-25
EBI: 22/2012 - Powołanie członka Rady Nadzorczej 2012-05-30
EBI: 21/2012 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.05.2012r. 2012-05-30
EBI: 20/2012 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 maja 2012 roku 2012-05-30
EBI: 19/2012 - Raport miesięczny - kwiecień 2012 2012-05-25
EBI: 18/2012 - Raport kwartalny za I kwartał 2012 2012-05-15
EBI: 17/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 maja br. 2012-05-04
EBI: 16/2012 - Zawieszenie wykonywania prawa głosu ze znaczącego pakietu akcji 2012-05-02
EBI: 15/2012 - Raport miesięczny - marzec 2012 2012-04-25
EBI: 14/2012 - Raport miesięczny - luty 2012 2012-03-26
EBI: 13/2012 - Konsekwencje uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2012-03-21
EBI: 12/2012 - Przyczyna opóźnienia publikacji raportu bieżącego nr 10/2012 2012-03-21
EBI: 11/2012 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 marca 2012 roku 2012-03-16
EBI: 10/2012 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14.03.2012 r. 2012-03-16
EBI: 9/2012 - Załącznik do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia 2012-03-02
EBI: 8/2012 - Rezygnacja osoby zarządzającej w podmiocie zależnym 2012-03-02
EBI: 7/2012 - Raport roczny za 2011 rok 2012-02-28
EBI: 6/2012 - Raport miesięczny - styczeń 2012 2012-02-27
EBI: 5/2012 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok 2012-02-22
EBI: 4/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 2012-02-17
EBI: 3/2012 - Raport kwartalny za IV kwartał 2011 2012-02-14
EBI: 2/2012 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku 2012-01-31
EBI: 1/2012 - Raport miesięczny - grudzień 2011 2012-01-25
EBI: 31/2011 - Raport miesięczny - listopad 2011 2011-12-27
EBI: 30/2011 - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta 2011-12-16
EBI: 29/2011 - Raport miesięczny - październik 2011 2011-11-25
EBI: 28/2011 - Zmiany w składzie Zarządu Emitenta 2011-11-17
EBI: 27/2011 - Raport kwartalny za III kwartał 2011 2011-11-14
EBI: 26/2011 - Odwołanie i rezygnacja z publikacji prognoz wyników finansowych 2011-11-07
EBI: 25/2011 - Raport miesięczny - wrzesień 2011 2011-10-25
EBI: 24/2011 - Zmiany w składzie Zarządu Emitenta 2011-10-11
EBI: 23/2011 - Raport miesięczny - sierpień 2011 2011-09-26
EBI: 22/2011 - Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu 2011-09-05
EBI: 21/2011 - Raport miesięczny - lipiec 2011 2011-08-25
EBI: 20/2011 - Rezygnacja osoby zarządzającej 2011-08-22
EBI: 19/2011 - Raport kwartalny za II kwartał 2011 2011-08-16
EBI: 18/2011 - Korekta prognozy wyników finansowych 2011-08-16
EBI: 17/2011 - Raport miesięczny - czerwiec 2011 2011-07-25
EBI: 16/2011 - Raport miesięczny - maj 2011 2011-06-27
EBI: 15/2011 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym [...] 2011-06-13
EBI: 14/2011 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. w dniu [...] 2011-06-09
EBI: 13/2011 - Oświadczenie Zarządu dotyczące nie opublikowania w systemie EBI ogłoszenia o [...] 2011-05-30
EBI: 12/2011 - Raport miesięczny - kwiecień 2011 2011-05-25
EBI: 11/2011 - Zmiany w składzie Zarządu Emitenta 2011-05-19
EBI: 10/2011 - Raport kwartalny za I kwartał 2011 2011-05-16
EBI: 9/2011 - Raport miesięczny - marzec 2011 2011-04-26
EBI: 8/2011 - Raport roczny za 2010 rok 2011-04-11
EBI: 7/2011 - Korekta wcześniej sporządzonej i opublikowanej prognozy wyników finansowych 2011-04-01
EBI: 6/2011 - Raport miesięczny - luty 2011 2011-03-25
EBI: 5/2011 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010 2011-03-15
EBI: 4/2011 - Raport miesięczny - styczeń 2011 2011-02-25
EBI: 3/2011 - Raport kwartalny za IV kwartał 2010 2011-02-14
EBI: 2/2011 - Raport miesięczny - grudzień 2010 2011-01-25
EBI: 1/2011 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku 2011-01-14
EBI: 20/2010 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A i C spółki POLTRONIC S.A. 2010-12-28
EBI: 19/2010 - Korekta omyłki pisarskiej w treści raportu bieżącego "Raport miesięczny - listopad" 2010-12-27
EBI: 18/2010 - Raport miesięczny - listopad 2010 2010-12-27
EBI: 17/2010 - Zmiany w organach nadzorujących i zarządzających Spółką 2010-12-22
EBI: 16/2010 - Zawarcie umowy pożyczki 2010-12-20
EBI: 15/2010 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego 2010-12-02
EBI: 14/2010 - Zmiana w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk 2010-12-01
EBI: 13/2010 - Raport miesięczny - październik 2010 2010-11-25
EBI: 12/2010 - Informacja dotycząca raportu kwartalnego 2010-11-16
EBI: 11/2010 - Raport kwartalny za III kwartał 2010 2010-11-16
EBI: 10/2010 - Raport kwartalny za III kwartał 2010 2010-11-15
EBI: 9/2010 - Zmiana w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk - publikacja raportów miesięcznych 2010-11-15
EBI: 8/2010 - Korekta prognoz finansowych 2010-11-15
EBI: 7/2010 - Oświadczenie POLTRONIC S.A. w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk 2010-11-09
EBI: 6/2010 - Terminy raportów okresowych w 2010 roku 2010-11-08
EBI: 5/2010 - Wstępne dane o przychodach w III kwartale br. 2010-10-13
EBI: 4/2010 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań praw do akcji serii C spółki POLTRONIC S.A. 2010-09-30
EBI: 3/2010 - Korekta raportu bieżącego 2/2010 2010-09-29
EBI: 2/2010 - Wprowadzenie akcji serii A i C oraz praw poboru akcji C spółki POLTRONIC 2010-09-29
EBI: 1/2010 - Uzyskanie dostępu do systemu EBI 2010-09-23

SPÓŁKA

PRODUKTY

INWESTORZY

KONTAKT

 

Innowacyjna GospodarkaFundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego               spółka notowana na GPW NewConnect Certyfikat Wiarygodności Biznesowe BISNODE DUN & BRADSTREET Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013

Informacje o: NEXTEC | HPG | technologia LED | żarówki LED | taśmy LED| akumulatory żelowe AGM |

Użytkowanie stron firmy POLTRONIC S.A. oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies (szegółowe informacje w regulaminie plików cookies) oraz akceptację polityki prywatności.

Copyright © 2010-2014 Poltronic S.A. 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews